Làm thế nào bước vào viện nghiên cứu các lĩnh vực công nghệ thông tin, toán học, công trình, khoa học (phần A)

Hậu điện miếu Nhị Phủ
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Làm thế nào bước vào viện nghiên cứu các lĩnh vực công nghệ thông tin, toán học, công trình, khoa học (phần A)
– Liên hệ với một giáo viên mà bạn muốn học tập và hợp tác với họ
– Đơn nhập học nghiên cứu sinh của bạn nên ngắn gọn súc tích
– Lựa chọn kỹ lĩnh vực bạn quan tâm/giáo viên trong lĩnh vực bạn chọn
Nhấn mạnh khả năng độc đáo nhất của bạn, mà không phải chỉ giải thích rõ sự khác nhau giữa bản thân và người khác.
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (361): What Makes a Good Research Poster
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Y khoa đăng trên tạp chí quốc tế (33) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Cancer)
Làm thế nào bước vào viện nghiên cứu các lĩnh vực công nghệ thông tin, toán học, công trình, khoa học (phần A)

* Liên hệ với một giáo viên mà bạn muốn học tập và hợp tác với họ

* Đơn nhập học nghiên cứu sinh của bạn nên ngắn gọn súc tích

* Lựa chọn kỹ lĩnh vực bạn quan tâm/giáo viên trong lĩnh vực bạn chọn
Nhấn mạnh khả năng độc đáo nhất của bạn, mà không phải chỉ giải thích rõ sự khác nhau giữa bản thân và người khác.

* Sử dụng dấu ngoặc kép (“ ”), và đảm bảo rằng không có sự trích dẫn nhầm lẫn

Source: How to get into grad school for science, engineering, math and computer science (matt.might)

1. Chương trình học:

Thư tín tiếng Anh ngành kĩ thuật

Tiếng Anh ngành kĩ thuật

2. Sách:

Viết email tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả Ted Knoy

Sổ tay thư tín tiếng Anh tham khảoTed Knoy

3. Bài viết:
Cách giao lưu hiệu quả bằng tiếng Anh giữa kĩ sư trong nước với người nước ngoài Ted Knoy

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài(Phần 1/2)

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài (Phần 2/2)

4. Power Point

Suy luận từ thống kê

Mô tả nhu cầu của tổ chức hoặc kỹ thuật

Giải thích khó khăn trong phát triển của một sản phẩm hoặc dịch vụ

Tóm tắt các kết quả của một dự án

Mô tả gần đây thành tựu kỹ thuật trong một công ty

Trích dần ví dụ về sản phẩm dịch vụ thương mai

Xác định hướng tương lai và thách thức phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ
http://owl.lhu.edu.vn/3-7-xac-dinh-huong-tuong-lai-va-thach-thuc-phat-trien-mot-san-pham-hoac-dich-vu/

Báo cáo phân tích vấn đề

Báo cáo khuyến nghị

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (361) What Makes a Good Research Poster
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Y khoa đăng trên tạp chí quốc tế (33) (phần 2)

Thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện (Ví dụ: Cancer)

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, in addition to estimating the incidence of KRAS muatation and incidence of each mutation type, we should analyze the correlation between the KRAS muation and a complex system of clinicopathological features.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, a questionaire can be designed based on interviews with patients and physical examination. Data on the current status of KRAS can be gathered. Next, data can be analyzed using SPSS software.

Kết quả dự kiến: As anticipated, analysis results can indicate that approximately 30% of CRC patients have KRAS mutation. Additionally, mutation in codon 12 is the most common type. Moreover, KRAS muatation correlates with large size and late stage tumors.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: Importantly, this study can provide further insight into the incidence and KRAS mutation status in CRC patients, subsequently facilitating the efforts of clinicians in accurately predicting the KRAS status by examining the clinicopathological features.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s